Silný program pro silné Česko

Nabízíme celkem 190 kroků pro zlepšení života lidí v České republice. Naše změny pomohou každému. Chceme nedosušit daňový systém, vymýtit přebujelou byrokracii či usnadnit komunikaci s úřady…

Nízké a jednoduché daně

Česká ekonomika bude zdravě růst, pokud stát omezí zbytečné přerozdělování našich peněz stejně jako výdaje na státní aparát a namísto zvyšování daní učiní celý systém stabilní, přehledný a předvídatelný.

Svobodné podnikání

Stát má vytvářet podmínky pro to, aby se co nejvíce rozvíjela lidská kreativita a podnikavost. Nemá překážet podnikatelům, živnostníkům, řemeslníkům či jiným samostatně výdělečným a aktivním lidem, kteří jsou pilířem naší ekonomiky.

Přátelská veřejná správa

Veřejná správa má být uživatelsky přívětivá a srozumitelná. Předpokladem pro to je minimalizace nároků na občany ze strany státu. Toho lze dosáhnout digitalizací služeb a zavedení principu jedněch dveří, kde občan vyřídí vše rychle najednou.

Evropská politika

Prosazujeme aktivní, sebevědomou a čitelnou zahraniční politiku s orientací na praktické výsledky, která zároveň ctí naše tradice a hodnoty. Mezi její hlavní cíle patří zajištění bezpečnosti naší země a hájení jejích ekonomických zájmů.

Rodinná a sociální politika

Pravicová sociální politika není podporou programových povalečů, kteří zneužívají děravý sociální systém. Sociální politika musí být adresná a individualizovaná. Funkční rodina je základní stavební kámen lidské společnosti a stát ji proto musí cíleně podporovat.

Kvalitní a dostupné zdravotnictví

Chceme moderní, vlídné a spravedlivé zdravotnictví, na které se lidé mohou spolehnout, zejména když čelí vážnému úrazu či onemocnění. Systém zdravotnictví je třeba zjednodušit a odstranit jeho nerovnosti, aby byl otevřený a pro všechny předvídatelný.

Jak pomoci kraji

Neslibujeme, že do kraje pošleme z Prahy více peněz. Chceme ale v parlamentu dosáhnout takových změn, které zaručí, že z nich budou moci těžit všichni občané. Problémy, které Zlínský kraj trápí, chceme řešit systémově a odpovědně.

DSC_2146

Dlouhodobě snížená kvalita života desítek tisíc lidí bydlících podél přetížených silnic. To je realita Zlínského kraje způsobená tím, že důležité rozvojové projekty jako například dálnice, zůstávají jen čárou na mapě. A to přesto, že mají zajištěno financování

Chceme proto snížit neúměrnou byrokratickou zátěž a omezit možnost nekonečných průtahů při výstavbě infrastrukturních a strategických staveb. Snížíme počet administrativních projednávání a zlepšíme ochranu před odpůrci těchto staveb, kteří se je snaží blokovat. Budeme také iniciovat zákon o prioritních stavbách a změnit zákon o ochraně životního prostředí tak, aby bral ohledy i na zájmy člověka.

Druhé nejnižší mzdy v celé zemi, málo pestrá nabídka práce a odliv absolventů středních i vysokých škol, kteří v kraji nenacházejí příležitost.  Tak už delší dobu vypadá situace ve Zlínském kraji. Co můžeme udělat pro zlepšení?

Především chceme zavedením 15% sazby z hrubé mzdy dosáhnout toho, aby lidem z jejich výdělků zůstalo více v peněženkách – v tomto případě jde o okamžité zvýšení čisté mzdy o sedm procent. Kromě toho chceme usnadnit podnikání tím, že zavedeme jednoduchou paušální daň pro malé podnikatele a zrušíme řadu zákazů, omezení a dalších byrokratických překážek. Stát také musí přestat dávat ruce pryč od strategické zóny v Holešově, jejíž vznik výrazně podpořil – její šetrné a smysluplné obsazení je šancí pro celý kraj.

Factory for aluminum and PVC windows and doors production. Manual worker assembling PVC doors and windows.
zdravotní péče

Výrazné rozdíly v dostupnosti zdravotní péče, kdy v některých regionech musejí lidé cestovat za lékařem mnoho kilometrů. To je běžná realita Zlínského kraje, kterou navíc dokresluje fakt, že jde o jeden z mála regionů bez letecké záchranné služby.

Prosadíme dostupnost praktických lékařů, pediatrů a zubařů pro pacienty na celém území republiky, podporu zdravotní péče v domácím prostředí, posílení role praktických lékařů a funkční systém letecké záchranné služby po celém území České republiky. Systém zdravotnictví je třeba zjednodušit a odstranit jeho nerovnosti, aby byl otevřený a pro všechny předvídatelný.

Aktivní a pracovití lidé, udržování tradic, bohatý spolkový život. Tak zatím stále vypadá venkov ve Zlínském kraji. Tyto pilíře ale v poslední době oslabují. Důvodem je odchod mladých lidí, situace dále svými kroky zhoršuje současná vláda.

Nejdůležitějším prvkem rozvoje venkova je pro nás svobodný a aktivní občan. Proto považujeme za základní článek života na venkově živnostníky, drobné podnikatele a malé a střední zemědělce a spolky. Stát by měl venkov podporovat i chránit a maximálně zjednodušit podnikání v oblasti zpracování produktů z vlastní zemědělské výroby, v řemeslné výrobě a ve službách, včetně turistiky.

IMG_3637

Co se děje

Přečtěte si naše názory a seznamte se s novinkami z naší práce.