Kvóty? Sejdeme se u soudu. Jiné řešení není

Pokud nepřehodnotíte svůj odmítavý postoj k přerozdělování žadatelů o azyl podle kvót, bude s největší pravděpodobnosti následovat podání žaloby u unijního soudu. Tak zní vzkaz z Bruselu na adresu České republiky, Polska a Maďarska.  „O platnosti kvót už soud rozhodl, když zamítl žalobu Maďarska a Slovenska. Náš odmítavý postoj tak není úplně korektní. Bohužel je jediný správný. Nemůžeme se smířit s tím, že nám někdo něco vnucuje a vyhrožuje při tom sankcemi,“ komentuje současný stav Josef Slovák, čtverka na kandidátce ODS s podporou Soukromníků ve Zlínském kraji.
ODS je pro striktní odmítnutí veškeré legislativy, která je v rozporu s národními zájmy České republiky. „A právě sem patří povinné kvóty pro uprchlíky. Jsme přesvědčeni o tom, že jde o naprosto nepřiměřený zásah do suverenity zemí. Chceme proto zároveň iniciovat jednání o jasnějším vymezení kompetencí EU a o navrácení části rozhodovacích pravomocí zpátky na národní úroveň,“ vysvětluje Josef Slovák.
ODS trvá na výjimce ze společné azylové a migrační politiky. „Jde o výsostně národní kompetenci. Musíme nastavit pravidla tak, aby byl umožněn vstup těm cizincům, kteří jsou přínosem. A naopak. Těm, kteří nemají úctu k našim zákonům, hodnotám a zvykům, případně jim jde o zneužívání našeho sociálního systému, musíme vystavit stopku,“ uzavírá Josef Slovák.