Ing. Jana Křižková, MBA

Ing. Jana Křižková, MBA

starostka, Soukromníci

Jakou mám vizi
Nejsem spokojena s tím, jak se dnešní vláda chová ke svým občanům, mými zájmy je hájit zájmy občanů našeho státu. Efektivnější rozdělování financí ze státního rozpočtu. Bránit územní samosprávu proti legislativní šikaně a nesmyslným schváleným zákonům, které stěžují práci ve  městech i na obcích. Stát má být pro občana, ne občan pro stát.
Během dvaceti let v práce v státní správě a územní samosprávě jsem nasbírala řadu zkušeností a  vím dobře, co v tomto státě funguje špatně. Ráda bych přispěla svými schopnostmi, zkušenostmi a nasazením ke zlepšení stavu naší země, ke zkvalitnění legislativního procesu a stabilizaci právního řádu. Chci vrátit politice zdravý selský rozum, který se jí vytrácí. Politici se odtrhují od reality a  ztrácí schopnost reakce zpětné vazby na potřeby občanů. Mé vize jsou hájit zájmy občanů našeho státu.

Co chci změnit v regionu
Jedním z priorit je efektivní rozdělování financí pro územní samosprávy, kdo jiný je  hospodárněji využívá než starostové, kteří mají své vize. Velkou nutností je prosadit dostavbu tak dlouho očekávané dopravní infrastruktury do našeho kraje, z toho všeho se odráží nezaměstnanost, malá nabídka pracovních příležitostí a nízké mzdy. Nemalý cíl bude prosazování legislativy pro vhodnější podnikání nejen v našem kraji, ale napříč našim státem. Nejdůležitější pro malé obce je nepřehlédnutelné množství nařízení, regulací a stále složitější možnost získání dotaci a  omezování pravomoci. Toto se musí změnit prioritně.

O mně
Vdaná, dvě děti. Žiji v Komni na Slovácku

krizkovajana@seznam.cz

Další kandidáti

Mgr. Jan Vodák, Ph.D.

Mgr. Jan Vodák, Ph.D.

OSVČ, Soukromníci
Mgr. Roman Hoza

Mgr. Roman Hoza

starosta města Hulín
Bc. Roman Kalabus

Bc. Roman Kalabus

manažer cestovního ruchu
Ing. Petr Holý

Ing. Petr Holý

podnikatel